VAKFIMIZ

VAKFIMIZ

 

 

   Efendi Hazretlerimizin çizdiği doğrultudaki bunca hizmetlerin, kendi vasfını ve ismini taşıdığı vakfı kurmak, Elhamdülillah Marifet Hizmet Ekibi’ne nasib oldu. Bu vakıf, diğerlerinden farklı olarak, kısa zamanda Mahmud Efendi Hazretlerinin ve eserlerinin Türkiye içinde ve İslam aleminde yayılması açısından önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu da; başlıca yaptığımız konferanslar ve eserlerini, yabancı dillere çevirme yoluyla olmuştur. Bunlarla beraber, konferanslarımız ve diğer kitap çeviri çalışmalarımız, Müceddid Mahmud Efendi Vakfı bünyesinde devam etmektedir.

 

Vakfın Gayesi


   Vakfın gayesi, çevresinden başlayarak bütün insanlığın iktisadi, içtimai, sıhhi, kültürel, bilgi, beceri, görgü, eğitim ve sair yönlerden gelişmesini, yardımlaşma ve dayanışmaya özenmesini, refah ve saadetinin artmasını sağlamaktır. Bu amaçlarla münhasıran iktisadi, içtimai, tarihi, kültürel ve sair eserleri muhafaza ve ihya hizmetleri ile her türlü ilmi, fikri, tarihi, dini, kültürel, hukuki, iktisadi, içtimai, sıhhi, teknik ve benzeri sahalarda çeşitli tetkik ve araştırmalar, basılı-sesli-görüntülü neşriyat ve organizasyon yapmak, yaptırmak, bu çalışmaları için gerekli olan elemanları yetiştirmek, istihdam etmek, kurumları kurmak, işletmek, halkımızın ve insanlığın maddi ve manevi yönlerden bilinçlenmesine ve özellikle Türkiye halkının İslam inanışının inşasında ve asırlarca huzur içinde yaşamasında en büyük pay sahibi olan Hoca Ahmet Yesevi ve alperenlerinin, Mevlana Celâleddin-i Rûmi’nin, Şeyh Edebali, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Seyiid Şah-ı Hace Muhammed Bahâüddin El -Buhâri, İmam-i Rabbani (Ahmed Faruki Serhendü), Mustafa İsmet Garibullah, Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Akşemseddin ve Müceddid Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi gibi muhterem zevatın İslam ve ahlak anlayışının doğru anlaşılmasını, günümüze aktarılıp hayata tatbik edilmesini sağlamak ve bu vesileyle gelişip kalkınmasına ilerlemesine katkıda bulunmaktır.